naše logo

menu

úvodní stránka
naše škola
obory ZUŠ
soubory, sbory
akce školy
život školy,
f
otogalerie
úplata za vzdělávání
zaměstnanci
kontakty
info školy,
dokumenty
přihláška
školní vzdělávací program
GDPR
registr oznámení
napište nám
autor stránek

almanach 70 let
 

fotogalerie - 2016/2017


Akce literárně-dramatického a výtvarného oboru

Ve středu 10. května 2017 se v Kině Oslavany uskutečnilo vystoupení literárně-dramatického oboru. Kromě ukázek přednesu, kdy žáci vystoupili s pásmem poezie Jiřího Suchého, Josefa Kainara i dalších básníků, se představili ve dvou krátkých komediích a scénickém čtení doprovázeném stínovým divadlem.
Ve volném zpracování biblického námětu s názvem Stvoření světa aneb Proč je had plazem se diváci dověděli, jak to bylo původně s hadem a proč přišel 
o nožičky.
Ve druhé hře Čtyřlístek: Robotí historie, která vznikla z původního komiksu autorů Karla Ladislava a Jaroslava Němečka, se Myšpulínovi, Bobíkovi, Pinďovi 
a Fifince poněkud nevyvedla výroba robotů, kteří jim měli původně pomáhat.
Na ukázku scénického čtení si žáci vybrali dvě krátké povídky s názvem Moucha a Pavouk z cyklu Živočichopis, který vytvořil Miloš Macourek, autor známých příběhů o Machovi a Šebestové. Scénické čtení bylo doplněno stínovým divadlem.
Toto scénické čtení se stínovým divadlem mohli zájemci vidět znovu 17. května na vernisáži výstavy výtvarného oboru ve vestibulu Kina Oslavany. Výstava s názvem Mikrosvěty byla rozdělena do tří tematických celků: Člověk, Hmyz a Rostliny. Žáci výtvarného oboru zde představili svou více jak osmiměsíční práci, ve které zachytili jak svět okem viditelný, tak i svět běžně člověku skrytý. Pomocí zvětšovacích skel a mikroskopu zkoumali náměty z přírody i lidské tělo. Svoje objevy zaznamenávali různými technikami kreslířskými, malířskými i grafickými. Tak například vznikla řada originálních barevných linorytů na téma Detaily hmyzu. Výstava se neomezila jen na práce plošné, k vidění bylo i mnoho keramických výrobků a objektů vytvořených lepením a kašírováním papíru.

Mgr. Dana Fialová
 

naše obory

hudební obor
hudební obor
výtvarný obor
výtvarný obor
taneční obor
taneční obor

nové fotografie

ZUŠ OPEN 2018

Absolventi 2017/2018

Velké taneční vystoupení

Den země

Národní soutěž ZUŠ 2017/2018

VI. ročník
Koncertu rodin

Pro Bohemia
Ostrava 2018

Zimní vystoupení

Flauteto na semináři

Absolventi 2016/2017

Velké taneční vystoupení

Májový koncert / ZUŠ Open

Akce literárně-dramatického a výtvarného oboru

Koncert studentů konzervatoře

Koncert rodin

Zimní vystoupení

Slavnostní koncert
k 70. výročí založení školy

AMADEUS 2016

Velké taneční vystoupení

Hudební slavnosti 2016