naše logo

menu

úvodní stránka
naše škola
obory ZUŠ
soubory, sbory
akce školy
život školy,
f
otogalerie
úplata za vzdělávání
zaměstnanci
kontakty
info školy,
dokumenty
přihláška
školní vzdělávací program
GDPR
registr oznámení
napište nám
autor stránek

almanach 70 let
 

obory ZUŠ - výtvarný obor


VÝTVARNÝ OBOR

S jakými výtvarnými technikami se mladí umělci mohou u nás setkat?
● kresba - tužka, tuš, uhel, rudka
● malba - akvarel, tempery, suchý pastel, malování na sklo
● grafika - linoryt, suchá jehla, tisk z koláže
● keramika - plastika, hrnčířský kruh
● prostorové práce z různých materiálů - přírodniny, papír, textil, drát
● textilní techniky - savování, malování na trička, vosková batika

Kdy můžete své dítě přihlásit?
● na začátku června probíhají přijímací zkoušky na nový školní rok
● aktuální termín zkoušek najdete na webových stránkách
● přijímáme děti od pěti let
● počet přijatých žáků se odvíjí od aktuálního počtu volných míst k 30. 5.
● vedení a vyhodnocení přijímací zkoušky: pověřený pedagog výtvarného oboru

Průběh zkoušky:
● zkouška probíhá ve skupinách (délka jedné skupiny 60 min.)
● výtvarný materiál na zkoušku zajistí škola
- 1. skupina: 5 – 7 let 
- 2. skupina: 8 – 10 let 
- 3. skupina: 11 let a starší 

Předpoklady pro přijetí:
● každé dítě přinese jeden obrázek na libovolné téma 
● v průběhu zkoušky děti nakreslí obrázek na zadané téma
● krátký rozhovor s dítětem ke zjištění psychické vyzrálosti dítěte, schopnosti komunikovat 
a spolupracovat s učitelem

Hodnotící kritéria:
● spontánnost kresby, vnímání tvarů a barev
● základní pracovní návyky

Průběh studia
● děti jsou přijímány od 5 let do přípravné výtvarné výchovy PVV – délka studia: 1 - 2 roky
● I. stupeň – od 7 let, délka studia: 7 let
● II. stupeň – délka studia: 4 roky
● detailní informace najdete ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ Oslavany

Kde si naše výtvarné práce můžete prohlédnout?
Práce žáků výtvarného oboru můžete vidět na stálé expozici v cukrárně CARAMELLA, Městské knihovně v Oslavanech a v RETRO kavárně ve Zbýšově a na Městském úřadě ve Zbýšově.
Pravidelně vystavujeme ve vestibulu Městského úřadu v Oslavanech, v zámecké kapli v Oslavanech, v prostorách Základní školy Oslavany a v MKC Zbýšov.
Výrobky a obrázky žáků výtvarného oboru zdobí celou budovu naší školy.

 

naše obory

hudební obor
hudební obor
výtvarný obor
výtvarný obor
taneční obor
taneční obor

nové fotografie

ZUŠ OPEN 2018

Absolventi 2017/2018

Velké taneční vystoupení

Den země

Národní soutěž ZUŠ 2017/2018

VI. ročník
Koncertu rodin

Pro Bohemia
Ostrava 2018

Zimní vystoupení

Flauteto na semináři

Absolventi 2016/2017

Velké taneční vystoupení

Májový koncert / ZUŠ Open

Akce literárně-dramatického a výtvarného oboru

Koncert studentů konzervatoře

Koncert rodin

Zimní vystoupení

Slavnostní koncert
k 70. výročí založení školy

AMADEUS 2016

Velké taneční vystoupení

Hudební slavnosti 2016